Bölge Müdürlükleri

Ankara / İç Anadolu Bölge Bölge Müdürü İnaran YILMAZ (532) 471 5834
Antalya / Akdeniz Bölge İş Geliştirme ve Projeler Müdürü Şebnem AYDOĞDU (531) 371 1720
Bursa / Güney Marmara Bölge Bölge Müdürü Hakan AKSOY (530) 344 3509
Diyarbakır / Güneydoğu Anadolu Bölge Bölge Müdürü Fatih GÜZELGÜN (533) 475 8673
İstanbul-Anadolu/Batı Karadeniz Bölge Müdürü Ünsal ÜNAL (530) 348 4073
İstanbul-Avrupa/Trakya Bölge Müdürü Erhan DÜLGER (530) 179 2184
İzmir / Ege Bölge Bölge Müdürü Talat DOĞAN (533) 140 9715
İzmir / Ege Bölge İş Geliştirme ve Projeler Müdürü Ayfer TAŞMAN (531) 374 2311
Kayseri / İç Anadolu Bölge Bölge Müdürü Bilal Tahir KARAKÖSE (530) 179 2185
Samsun / Karadeniz Bölge Bölge Müdürü Mustafa TAŞ (530) 179 2186
Trabzon / Doğu Karadeniz Bölge Bölge Satış Temsilcisi Süreyya AĞKURT (535) 543 9163
Trabzon / Doğu Karadeniz Bölge Bölge Müdürü Ender KARAOSMANOĞLU (532) 367 6417